بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2007

درباره ناهمواری

 

چاله‌هاي خيابان را پر نكنيد،لطفا

1.

 يكي از رايج ترین اعتراضات در عرصهء عمومي شهرهاي بزرگ ايران، اعتراض نسبت به ناهمواري آسفالت خيابان‌ها يا همان معضل «چاله- چوله‌هاي شهري» است.

گاهی اوقات اینگونه بنظرمی رسدکه همه،ودرهمه اوقات نسبت به ناهمواری خیابانها وکوچه ها شاکی ومعترض اند.

 

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

بدن معين ، مصطفی معین


1)

بدن معين، بدن مقتدري نيست. او يك ابژه سياسي با بدني كاملاً معمولي است.
معين سيد نيست يعني اقتدار مذهبي ندارد. روحاني نيست يعني اقتدار مذهبي-حكومتي ندارد. لباس نظامي، قبل و بعد از انتخابات نپوشيده است يعني اقتدار نظامي ندارد. حضور مداوم چنداني در تلويزيون نداشته است يعني اقتدار رسانه‌اي ندارد، حتي معين چهره زيبا و جذابي ندارد.


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

علی دایی،فوتبال وکوره های آدم سوزی هیتلر

1.

سال گذشته در همین اوقات (خرداد ماه سال 85)علی دایی «ابژه تنفربرانگیز»جامعه و مطبوعات ایران بود؛ درست بعداز پایان مسابقات بین المللی فوتبال.اما امسال،برعکس،او بعداز قهرمانی سایپا دراولین تجربه مربی گری اش ناگهان تبدیل به «افتخارملی» شد.کار تاجایی بالا گرفت که یکی از گزارشگران دولتی فوتبال – جواد خیابانی – اورا عامل شناخت فوتبال برای ایرانی ها معرفی کرد! 

علی دایی یکی از بی شمارنمونه های وضعیت تناقض آمیز ماست.ابژه ای است که به گونه ای دوگانه هم حس  تنفررا برمی انگیزاند وهم حس عشق را.


ادامهٔ این نوشته را بخوانید