بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2012

میزگرد مجله نامه درباره جنبش دانشجویی-مهرماه۱۳۸۳

این میزگرد برمی گردد به سال ۸۳ مدتی بعد از آزادی مومنی، امین زاده ومن از زندان در نشریه نامه به مسولیت کیوان صمیمی؛ که همان ایام در نامه منتشر شد. شاید این متن بتواند مجادلات آن دوره از جنبش دانشجویی را تا حدودی نشان بدهد.

چندین دهه است که دانشجویان در غیاب نهادهای جا افتاده مدنی و رسانه های آزاد و ناوابسته، به عنوان یک گروه مرجع بار نمایندگی مطالبات اجتماعی را بردوش کشیده اند. در طول این دهه ها، انتظارها و توقع ها، گاه فراتر از توش و توان دانشجویان فعال و فعالان تشکل های دانشجویی بوده است؛ گویی در پاره ای از برهه ها، جامعه انتظار دارد که همه نداشته هایش را با شور و التهاب جوانان دانشجو جبران کند.
حدیث فعالان دانشجویی عضو تشکل های انجمن اسلامی در این روزها، اما حدیثی دیگر است؛ ساختار حاکمیت از آنان انتظار دارد تا به سیاق اعضای نسل اول دفتر تحکیم در اوایل دهه ۶۰ این دانشجویان نیز تحکیم کنندگان قدرت باشند. گروه های اصلاح طلب ناکام انتظار دارند تا اینان چونان پیروانی استوار و محکم، پشت سر احزاب دوم خردادی بایستند، حتی اگر آنان در روزگار سختی بنا به هزار مصلحت از دانشجویان پشتیبانی قرص و محکمی نکرده باشند و بالاخره بدنه دانشجویی به این تشکل ها فشار می آورد که پوسته بترکانند و تحکیم اگر چه نامش را از حاکمیت ستانده است، تنها بدنه را نمایندگی کند.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

درباره فلسطین وبرخی هموطنان محترم

 

مساله فلسطین و دم خروس

مساله فلسطین با وجود علاقه کارشناسان، رسانه‌ها و نهادهای جهانی به گنجاندن آن در مباحث صرفا دیپلماتیک و گلخانه‌ای، پس از برخاستن هر صدایی از آن همواره به میدان‌های بزرگتری کشیده می‌شود و سوال‌ها و نکاتی را در پی می‌افکند. پیدا کردن نسبت و رابطه هر فرد و هر جامعه با مساله فلسطین، به مثابه مساله عصرما، به یکی از شاخصه‌های درک جهان اطراف تبدیل شده است. نوع نگاه به این «بزرگ-مساله»‌ی دوران متاخر تنها در محدوده‌های اظهار نظر و ابراز عقیده یا حتی کارشناسی، محدود نیست و نمی‌توان از کنار پاسخ‌ها به راحتی گذشت. هر پاسخی گریبان گوینده‌اش را رها نمی‌کند و با بقیه جهان‌بینی و پاسخ‌های فرد به موضوعات دیگر، مداما تطبیق و ارزیابی می‌شود. همین نکته است که مساله فلسطین را به چنین جایگاه مهمی رسانده و گرنه میدان‌های جنگ ونزاع بسیاری در جهان جدید، ایجاد شده و وجود دارد.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید