بایگانی‌های ماهانه: مِی 2008

در حاشیه پخش غیراخلاقی فیلم اروتیک بازیگر سریال نرگس

لذت لو رفتن تن ونظام اقتصادی

“تن جامعه درامتدادتن حاکم است.” میشل فوکو/مراقبت وتنبیه

یک

در هفته­ های اخیر، پخش غیراخلاقی فیلمی منسوب به یکی از بازیگران سریان پربیننده “نرگس” تبدیل به یکی از موضوعات محوری اکثر گفتگوها شد. حتی پلیس با ورود به این مسأله خودکشی بازیگر را تکذیب کرد و به مراقبت از حوزه خصوصی هشدار داد. سی­ دی­ ها منتشر و نظام مبادله اقتصادی برپا شد؛ نظام اقتصادی که از فاش ساختن حوزه خصوصی یک فرد سود می­ برد. شاید در این بین بی­ اهمیت­ ترین موضوع، واقعی بودن یا ساختگی بودن آن فیلم است، مهم رموز لو رفته، معاملات اقتصادی شکل گرفته و حضور پلیس است.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید