بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2011

جهان آرا -ها

درباره مکانیزم حذف وادغام و مساله تاریخ

خبری بهانه این نوشته است. مادرمحمدجهان آرا فرمانده خرمشهر در سال های ابتدایی جنگ، پس از سال ها ابتلا به بیماری آلزایمر فوت کرد. در روایت رسمی از این خبر، نامی از حسن جهان آرا فرزند دیگر این مادر که جزو اعدامی های تابستان سال شصت وهفت است، وجودندارد. پس لازم است خبر را بازسازی کنیم: مادر محمد وحسن جهان آرا مُرد. این فرایند حذف و ادغام حسن ومحمد توسط حاکم چگونه شکل گرفته است؟ سوال اینجاست:این مادر چگونه متعلق به محمد شده است تا حسن؟ دقت در این مساله شاید به ما کمک کند که «حسن» و»محمد» را به مثابه یک نشانه و نسبت مان را با تاریخ ( دراینجا دهه شصت) بازشناسی کنیم.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید