بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2008

چرابه نظر ما آنچه لوس آنجلسی ها می گویند تا این اندازه عجیب است؟

ایده­- خیابان


 

”زیاد مهم نیست اگر کسی راهش را در شهری پیدا نکند، اما اگر کسی می­خواهد راهش را در شهری گم کند، این نیازمند تمرین است.”  والتر بنیامین ـ خاطرات کودکی

یک.

در مقاله ­ای خواندم والتر بنیامین ایده “پروژه پاساژها” را در خلال قدم زدن در خیابان­های پاریس به همراه دوستش “فرانتس هسل” کشف کرده و آن را بعدها، البته نیمه­ کاره بسط داده است.این واقعیت، به همراه اهمیت تاریخی و انضمامی مفهوم “شهر” ما را به سه ضلعی ایده، خیابان و قدم زدن، متصل می­کند. چه نسبتی است میان خلاقیت ذهنی (ایده)، خیابان (شهر) و قدم زدن (پرسه­ زنی)؟

ادامهٔ این نوشته را بخوانید