بایگانی‌های ماهانه: جون 2010

با قربانیان دهه شصت چه کردیم؟

شبح دهه شصت وکشته شدگانمان

اندیشیدن به قربانیان دهه شصت، بخش مهمی از آنچیزی است که بابک مینا ما را به آن دعوت کرد: اندیشیدن به دهه شصت. بی شک خاطرات آن دوران با آن ایماژها ونمادهای یگانه وتاثیرگذارش بخش مهمی از امروزمان را ساخته است.سوال اساسی این است که ما با قربانیان دهه شصت چه کردیم؟

نزاعی که امروز بر سر محتوای دهه شصت وعناصرش مثل آیت الله خمینی، اعدام ها، همبستگی اجتماعی مردم، مقاومت عمومی مردم در هشت سال جنگ، عزل آیت الله منتظری، پایان جنگ وغیره در میان کنشگران سیاسی دموکراسی خواه درگرفته است، فرصت مناسبی است که به این دوران بازگردیم.این بازگشت نقشی حیاتی برای آینده بازی می کند. پیوستگی گذشته با آینده قابل چشم پوشی نیست .عجیب نیست که واقعیت اعدام های امروز، پرسش هایی ازاعدام های دیروز را پیش می کشند؛ وجریانات سیاسی برای نقد یا اثبات وضعیت اکنون، مدام ، صندوقچه خاطرات دهه شصت را می گردند.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید