بایگانی‌های ماهانه: ژوئن 2008

نوشته اي درباره مساله دانشگاه زنجان

ليبيدو آنهنگام كه منفجر مي شود

I

در روانكاوي، مفهوم اروس (Eros) اشاره دارد به غريزه‌هاي معطوف به لذت‌جويي (هدونيسم ) كه نيرويشان از «ليبيدو» مايه مي‌گيرد. البته اروس تكاپوي صرف براي ارضاي غرايز حيواني نيست، بلكه به گفته «فرويد» هدف آن پيوستن يكايك افراد وسپس خانواده‌ها، قبايل، نژاد‌ها وملت‌ها به يكديگر، به صورت واحد پهناور جامعه‌ي بشري است. به تعبيري ديگر اروس، ميانجي ارتباط ميان افراد و جوامع و به عبارتي خالق «فرهنگ» آن‌هاست.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

آغازتابستان وگفتاری درباره اوقات فراغت در ایران

تهی شدگی اوقات فراغت

 

» زمان فراغت و فضاي فراغت بطور خودكار و منفك در جامعه وجود خارجي ندارند. برعكس، زمان فراغت و مكان فراغت همواره توسط اَعمال و كنش‌هاي مردم در حال ساخته‌شدن و بازسازي است. بعلاوه، اين اَعمال معمولاً شامل درگيري‌هايي بنيادي بر سر معاني و موارد استفادة زمان و مكانِ فراغت مي‌شوند. فعاليت فراغتي و تفريحي، فعاليتي سرشار از ارزش و معنا است. درگيري‌ها و تنش‌هايي كه مناسبات واقعي فراغت مردم به همراه دارد معمولاً درميان شعارهاي جذاب و فريبندة برنامه‌ريزان فراغت و مديراني كه سخن از “جامعة فراغتي” و سياست “تفريح براي همه” مي‌گويند، گم مي‌شود.»    كريس روژك

 

الف:

 در تعریف رایج، اوقات فراغت به وقت­های آزادی (در برابر وقت­های کار) گفته می­شود که فرد در آن به «میل» خود رفتار کرده و بابت انجام آن «دستمزد» دریافت نمی­کند. پس به نظر می­رسد، اوقات فراغت از دو ویژگی محوری برخوردار است؛ یکی میل و دیگری بی­دستمزدی.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید