بایگانی‌های ماهانه: مه 2007

نقدی برکتاب پاتوق و مدرنيته ايراني

۱.

«پاتوق و مدرنيته ايراني»  کتابي است از تقي آزاد ارمکي عضوء هيات علمي دانشگاه تهران که توسط انتشارات لوح فکر و در سال 1384 انتشار يافته است .

کتاب در سه فصل تنظيم شده است. در فصل اول با عنوان» دامنه پاتوق از منظر جامعه شناسي» ، آزاد به تعريف پاتوق و ويژگي هاي آن مي پردازد.


ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements