بایگانی‌های ماهانه: مِی 2007

نقدی برکتاب پاتوق و مدرنيته ايرانی

۱.
«پاتوق و مدرنيته ايراني» کتابي است از تقي آزاد ارمکي عضوء هيات علمي دانشگاه تهران که توسط انتشارات لوح فکر و در سال 1384 انتشار يافته است .
کتاب در سه فصل تنظيم شده است. در فصل اول با عنوان» دامنه پاتوق از منظر جامعه شناسي» ، آزاد به تعريف پاتوق و ويژگي هاي آن مي پردازد.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید