بایگانی‌های ماهانه: سپتامبر 2012

درباره کشتار تابستان شصت وهفت

سرموضعی یا نه؟

برای ا.منصوری و ی.همتی

فرانس کافکا در داستان کوتاه جزیره کیفر (In the Penal Settlement) به شرح مراسم اعدام در جزیره‌ای می‌پردازد که محکومین توسط دستگاه و ماشین پیچیده‌ای اعدام می‌شوند. داستان کافکا از چهار شخصیت تشکیل‌ شده است: محکوم به اعدام که جرم او این است که به مقام بالاتر خود بی‌احترامی کرده است. سرباز که پیش از اعدام از محکوم مراقبت کرده و کمک می‌کند تا مراسم اعدام او برگزار شود. نفر سوم افسری است که مراسم با فرماندهی او انجام می‌شود. شخصیت چهارم بازرس است که از خارج از جزیره به آنجا آمده و قرار است شاهد مراسم اعدام باشد. افسر و بازرس در طول مراسم با یکدیگر به زبان فرانسه صحبت می‌کنند که برای محکوم و سرباز نامفهوم است. افسر اجرای حکم، میراث دار ماشینی است که اعدام می‌کند و یادگار فرمانده سابق اوست. این ماشین عظیم الجثه از دو طبقه تشکیل شده با مجموعه‌ای پیچیده از چرخدنده‌ها و زنجیرها و نیزه‌ها وسوزن ها و همچنین نمدی که در دهان محکوم گذاشته می‌شود که نتواند فریاد بکشد و احیانا زبان خود را گاز بگیرد.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید