بایگانی‌های ماهانه: اکتبر 2009

لاک پشت

تقدیم به رضاعلمدار

تصویرزن به ما دروغ نمی گوید

عکس نمای نزدیکی است از محوطه بازی کودکان در پارک.

۱.

اجزای تصویر در درون میله­ های آهنی اسیرند و همه چیز از پشت میله­ های قفس مانند دیده می­ شوند. دنیا ی مدرن و تکنیک محور امروز که در این تصویر خود را در نشانه وسایل بازی کودکان به تصویر کشیده است، انسان را به تعبیر ” ماکس وبر” محصور در قفس آهنین عقلانیت ابزاری ، کرده است.

انسان جدید ” گرفتار ” است ؛ گرفتار در اساطیر. اساطیر خوب و بدی که “چرایی و چگونگی” شان برای همه مسلم است و از آن پرسشی به عمل نمی­ آورند. اسطوره “علم” در مقام منجی، قادر به حل تمامی مسائل و اسطوره  “تکنولوژی” نزدیکترین و سریعترین راه برای رسیدن به امیال و آرزوها انگاشته می­ شوند. اساساً این اسطوره­ ها هستند که با ارجاع به قلمرو ناشناخته­ ها، زندگی را معنادار می­ کنند؛ اسطوره­ دین در دنیای گذشته و اسطوره علم و تکنولوژی در دنیای جدید. بی­ شک اسطوره سودمندی عقلانیت ابزاری، سازنده قفسی آهنین به وسعت کل بشر بوده است.

ادامهٔ این نوشته را بخوانید