ملی گرایی مصدقی یا بازگشت کوروش کبیر

حس تحقیر ملی و ناسیونالیسم

کشورم را دوست ندارم.
شکوه انتزاعی‌اش ورای درک من است.
اما، هرچند صورتِ خوشی ندارد،
زندگی‌ام را
به ده مکان، به آدم‌های مشخص
بندرها، جنگل‌های کاج، قلعه‌ها
یک شهر مندرس، خاکستری، گروتسک،
چند چهره‌ی تاریخی‌اش
کوه‌ها
(و سه چهار رودخانه)

                                  می‌بخشم.

خوسه امیلیو پاچه‌کو/ترجمه محسن عمادی

پس از آغاز جنگ جهانی دوم در (۹ شهریور ۱۳۱۸)ایران با وجود اعلام بی طرفی در جنگ، اشغال شد. ایران به دلیل گستردگی مرز با اتحاد جماهیر شوروی که در جنگ با آلمان بود به این بهانه که جاسوسان آلمانی به ایران در رفت و آمدند توسط متفقین به تصرف درآمد.در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرها را یک به یک اشغال کردند و به سمت تهران آمدند. ارتش ایران به سرعت متلاشی و رضاشاه ناچار به استعفا شد. در این شرایط بود که متفقین با انتقال سلطنت به محمدرضا پهلوی موافقت کردند.

در خلال اشغال ایران، جامعه ایرانی احساس حقارت کرد. این احساس حقارت ملی نطفه های خلق یک جنبش ملی ناسیونالیستی را در کشور ایجاد کرد. در آن تاریخ، جامعه ایران به سبب دو اتفاق عمده احساس تحقیرشدگی کرد. اولین اتفاق به انعکاس ضعف دولت مرکزی در برابر نیروهای متفقین در اذهان ایرانیان بر می گشت. با  ضعف مفرط نیروهای نظامی رضاخان در برابرمتفقین درخلال اشغال ایران که به پیشروی آسان متفقین در کشور منجر شد، جامعه احساس کرد که دولت مرکزی با وجود چهره قلدر و سرسخت داخلی اش در برابر غربی ها به شدت ضعیف و ناتوان است. وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر وفساد گسترده نیز بر این وضعیت افزود. یادمان نرود در آن دوره از تاریخ، جامعه ایران انقلاب مشروطه ای را از سر گذرانده بود که هردستاوردی نداشت این دستاورد را داشت که مردم ساکن در شبه فلات ایران از آن تاریخ به بعد چیزی به نام «جامعه ایرانی» را به معنای جدیدش در خود شناخته بودند. تولیدات روشنفکران برجسته مشروطیت و پس از آن و نیز دموکراسی نیم بند بعد از مشروطه تا اوایل قرن چهاردهم هجری، سازنده «مایی» شده بود که افراد در آن می توانستند به نوعی خیر عمومی بیندیشند و نسبت به آن دغدغه پیدا کنند.

اتفاق دوم باز می گشت به عملکرد نیروهای متفقین در طول اشغال ایران. برخوردهای تحقیر آمیز سربازان روس، بریتانیایی و آمریکایی با مردم و مصونیت آنها دربرابر هرنوع پاسخگویی تاثیرات زیادی بر ذهن ایرانی ها گذاشت. سربازهای اروپایی و آمریکایی سرمست از شکست دادن آلمان ها هم به سبب رفتارهای آگاهانه تحقیر آمیزشان و هم به سبب تفاوت های فرهنگی و دینی، چیزی را در ذهنیت اجتماعی ایرانیان باقی گذاشتند که تا انقلاب ایران و حتی تا امروز به یادگار مانده است. فقدان دولت مرکزی، به گونه ای که توانایی دفاع از مردم دربرابر اقدامات نیروهای متفقین داشته باشد، وضعیت را بحرانی تر و حس تحقیر را گسترش می داد.

درکنار این وضعیت، سقوط رضاخان و رها شدن جامعه ایران از دیکتاتوری میرپنج به ظهور احزاب وگروه های سیاسی انجامید. افرادی که سال ها سرکوب شده بودند از زیرزمین های خود بیرون آمدند و در خیابان ها ظاهر شدند. روزنامه های متعددی منتشر شد و انتخابات مجلس اهمیت یافت. با باز شدن فضای سیاسی، گروه های ملی متعددی سر برآوردند که در نوشته ها و گفته هایشان به این حس تحقیر ملی اشاره می کردند. کم کم گفتمانی از ملی گرایی ساخته شد که نوک پیکان حمله خود را به تداوم حضور متفقین پس از پایان جنگ و رفتار سربازان اختصاص داد. این مساله بدین جا محدود نشد. بسیاری از روشنفکران ملی گرا با یادآوری اقتدار گذشته ایرانیان در جهان، مدام وضعیت فلاکت باری را ترسیم کرده ونشان می دادند که در آن منافع ملی از محصولات کشاورزی گرفته تا سرمایه های انسانی در حال غارت است.

دربین سال های 1320 تا 1332 یعنی پایان حکومت نظامی رضاخان تا آغازحکومت نظامی محمدرضا پهلوی، «مساله ایران» گفتمان غالب نیروهای سیاسی و روشنفکران بود. ظهور مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت با آن قدرت بی نظیر که سرکوبش تنها با کودتای نظامی ممکن شد را باید در احساس جمعی ای ریشه شناسی کرد که جامعه ایران در طول اشغال توسط متفقین در خود یافته بود.

ناسیونالیسم افراطی محصول انباشت احساس حقارت و ناکامی جمعی است. رشد ناسیونالیسم افراطی در آلمان به تحقیری بر می گشت که جامعه آلمان پس از جنگ جهانی اول از سر گذرانده بود. این احساس مقدمات ظهور نازیسمی شد که ناسیونالیسم را به ایدئولوژی برتری نژادی تنزل داد و در میدان های شهر توسط آلمانی ها مورد حمایت شدید قرار گرفت. هیتلر در زمانه ای قدرت را بدست گرفت که آلمان در بدترین شرایط خود بود. جامعه آلمان پس از جنگ جهانی اول نتوانسته بود قد علم کند.اوضاع نابسامان شدید اقتصادی و بیکاری فزاینده، سازنده بحران های اجتماعی شده بود که جامعه را به لبه پرتگاه سقوط کشانده بود. پس از شکست آلمان در جنگ، این کشور به عنوان کشور تجاوزگر، طبق مفاد عهد نامه ورسای موظف شد تا غرامت بپردازد. این امر باعث تحمیل فشارهای شدیدی به اقتصاد آلمان شد تا جایی که یک میلیون مارک آلمان معادل یک دلار آمریکا شده بود. در این جامعه بود که هیتلر سر برآورد. هیتلر پشت تریبون ها رفت و خطاب به جامعه خسته و نا امیدش از «روح آلمان» گفت. او این کار را با ارجاع مدام به تاریخ پربار و درخشان فرهنگی و اجتماعی آلمان انجام داد. ادبیات، فلسفه و موسیقی آلمان برای خونریزی به میدان آمد. در واقع ادبیات و فرهنگ و گذشته آلمان وسایلی شدند برای بحرانی کردن حس تحقیری که در هر آلمانی وجود داشت. نازیسم می گفت که نه تنها جایگاه ما اینجا نیست بلکه جایگاه ما سروری بر جهان است. ما آریایی ها نژاد برتریم که در جنگی نابرابر از سوی دشمنانمان و بی عرضگی حاکمان مان آن را فراموش کرده ایم. می گفت که آلمان ها از ذاتی برخوردارند که آنها را قادر می سازد بر دیگری برتری داشته باشند. نازیسم یا ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی آلمان، دستگاهی بود که نا امیدی، ناکامی و احساس حقارت جمعی را با نوعی سوژه گرایی به آپارتاید نژادی تبدیل کرد. در واقع حس تحقیر آلمان ها آشویتس ساخت و جنگی را بر افروخت که شعله هایش تا کیلومترها دورتر و تا سرزمین ایران رسید.

ناسیونالیسم مصدق مبنای خود را بر نفی دیگری نگذاشت. ملی گرایی مصدقی هرچند ریشه در نوعی حس حقارت ملی داشت اما از همان ابتدا بر روی منافع ملی تاکید گذاشت. این پیگیری منفعت ملی به سبب برتری ذاتی ملتی خاص بر ملتی دیگر تعریف نمی شد، بلکه به کل سیاسی و برابری جویانه بود. نمی گفت ما ایرانی ها از انگلیس ها برتریم، می گفت شما انگلیسی ها چرا به گونه ای عمل می کنید که گویا از ما برترید؟ مصدق ملی گرا بود نه به این سبب که در درون ملت خود گوهری یگانه می دید بلکه بدین سبب که در کنار مردمانی زندگی می کرد، به زبان مردمانی تکلم می کرد، با مردمانی به گونه ای واقعی درگیر بود که از وضعیتی نابرابر در رنج بودند. دامنه های ملی گرایی مصدقی نه به یک ذات که به یک واقعیت انضمامی و قابل لمس باز می گشت.

شکست مصدق و فیگور شکست خورده اش در دادگاه نظامی و بعدها احمد آباد، خود گویای نگاه مصدقی به ملی گرایی است. مساله این ملی گرایی احیای شکوه وامپراتوری از دست رفته نیست؛ چیزی که نیچه آن را دجالی از تاریخ نام می گذارد، بلکه مساله اصلی مواجهه اخلاقی با مسائل نزدیک ترین انسان هاست. این همان اشاره ای است که رورتی در کتاب «کشورشدن کشور» به ملی گرایی دارد. تاکید ملی گرایی غیر اسنشیال (غیرذاتگرایانه) یا همان ملی گرایی مصدقی بر چیزی به نام ملت ایران تاکیدی است عملگرایانه بر نزدیک ترین ها. یا به تعبیر بهتر بر خیر عمومی. همبستگی و همدردی با دیگران به تدريج ودر اثر آشنايی با انسان های مشخصی که با آنها درخیابان ودانشگاه آشنا شده ایم يا درباره شان در کتاب ها خوانده ايم ممکن می شود. اینکه فکر کنیم می توان به گونه ای انتزاعی با «انسانیت» همبستگی داشت، یک توهّم است. برای همین است که رورتی از روشنفکران می خواهد که به این دلیل ملی گرا و برای وطن شان احترام قائل باشند. دغدغه های هر فردی نسبت به دیگری رابطه مستقیمی دارد با اشتراکات و حیات مشترک او. این دغدغه ها از خود، خانواده، محله، شهر وغیره شروع می شود وبه چیزی به نام کشور می رسد. ملی گرایی غیر ذات گرا بر این نکته تاکید دارد که منافع این آدم های دارای قدر مشترک تاریخی و زبانی نباید توسط دیگران پایمال شود. هیچ ملتی نباید از داشته هایش به سبب نداشته هایش محروم شود.

مصدق کسی بود که توانست حس تحقیر ملی را از تبدیل به نوعی ایدئولوژی ملی گرایانه نجات دهد و به همین دلیل بود که پروژه اش تا این حد سیاسی و رهایی بخش شد. او توانست از تبدیل اجتماع ملی گرایانه به اجتماع فاشیستی جلوگیری کند. با ارتش و پلیس کاری نداشت و با آنها زدوبند نکرد و پروژه او از خلال تحقیر هیچ ملیتی سر بر نیاورد. بر خلاف نازیسم که شرمندگی تاریخی آلمان هاست کودتا بر علیه مصدق شرمندگی تاریخی برای کودتاچی ها را باقی گذاشت.

در شرایط تاریخی بغرنجی به سر می بریم. حس تحقیر عمومی را می توانیم از روایت های اعتراضی نسبت به وضعیت اکنون و دولت مستقر به روشنی پیدا کنیم. مردمی که برای خریدن مرغ تحقیر می شوند، جامعه ای که تحقیر شدن و تروریسم خواندنش را مدام در رسانه های غربی می شنود، جامعه ای که حتی حجاج اش به سبب آرم روی پاسپورتشان انگشت نگاری می شوند، کشوری که هیچ تیم اروپایی حاضر نیست با تیم فوتبال اش مسابقه ای دوستانه بدهد و… در خود حس تحقیر را می پروراند. در این شرایط است که فضا برای ایدئولوژی های شووینیستی مستعد شده است.

گفتیم که ناسیونالیسم افراطی محصول انباشت حس حقارت و ناکامی است . اینها عناصری هستند که بسیار به عملکرد دولت مرکزی وابسته اند. وضعیت دولت و به خصوص دوساله اخیر دولت احمدی نژاد شرایط را بیش از پیش بحرانی کرده است. بی شک یکی از مهمترین آلترناتیوهای قدرت حاکم، ناسیونالیسم افراطی است. ناسیونالیسمی که در فضای مجازی، سایت ها و گفتار برخی از اپوزیسیون خود را نمایش می دهد وهر روز فربه تر می شود. باید این سوال را پرسید که چگونه می توان ناسیونالیسم مصدقی (غیر ذات گرایانه) را احیا کرد؟ چگونه می توان از پیوند خوردن ناکارآمدی حاکم فعلی به رویای بازگشت حاکم قبلی جلوگیری کرد؟

ناسیونالیسم تنها در پیوند با فضای سیاسی برابری خواهانه و دموکراتیک می تواند از تبدیل شدن به فاجعه خود را برهاند. ملی گرایی برای تبدیل نشدن به پروژه ای استعماری، باید بر نفی سلطه و سرکوب پی ریزی شود. این نفی، نفی مطلق و استثنا ناپذیر است. از خانواده و داخل مرزهای سرزمینی شروع می شود و تا مناسبات بین المللی ادامه می یابد. ملی گرایی ای که به سلطه در خانه و سرکوب دولتی بی توجه باشد و در پستوی اتاق های سلطان طرحریزی شود، بی شک تنها یک پروژه انتخاباتی به هدف فریب طبقه متوسط است؛ پروژه ای که به چیزی غیراز نوعی کشور گشایی نمی اندیشد.

از سویی دیگر ملی گرایی ای که به گونه ای دن کیشوتی با میان کشیدن پای داریوش و کوروش بر نوعی اسنس نژادی متکی باشد، اسنسی که در آن افغان ها و عرب ها و کردها و غیره نژادهای پست و – به گونه ای پارانوئیدی-  اروپایی ها همان بر روی درخت نشینان زمان سروری ایرانیان بر جهان، معرفی شوند، ملی گرایی ای است که مستعد تولد نوعی نازیسم ایرانی است.

شاید هیچ پروژه سیاسی به اندازه توجه دغدغه مند به احساس حقارت جمعی امروزمان مهمتر نباشد.

*منتشره در سایت بی بی سی فارسی

6 پاسخ به “ملی گرایی مصدقی یا بازگشت کوروش کبیر

 1. مزدک عبدی پور 27/08/2012 در 00:58

  دورود بر شما دوست گرامی آقای بزرگیان…از نوشتار بجا و بە موقع شما استفادە کردم و دراین شرایط جز اندکی از پیش کسوتان پختە کار! کمتر کسی از میان کنشگران جوان بە این نکتە ظریف و جریان ملی گرایی مصدقی اشارە شفاف داشتە است…با سپاس از پیگیری و روشنگری هایتان در این بارە، مشتاق ارتباط بیشتر با شما دوست گرامی و اندیشمند هستم

  • aminbozorgian 27/08/2012 در 01:01

   ممنون از شما. همچنین بنده

   • مهرگان ملکی 01/09/2012 در 18:02

    از بزرگترین ضعف ما در عرصه ی تئوری سیاسی ، پیش کشیدن چندین پروبلم و یا بقول شما پروژه سیاسی به موازات هم و در ادامه هم است که موجب در هم ریختگی در برنامه و هدف میشود و قسمت اعظم انرژی سیاسی را به هرز میبرد . نگاهی موشکافانه به معضلات امروزی جامعه ی ایرانی و اولویت بندی در پروژه سیاسی ، رسالت عاجل جریان روشنفکری است که مساعی مسوولانه شما در راستای آن قابل تحسین است .

 2. مهدی 17/09/2012 در 08:18

  عالی بود برادر

 3. محمد 28/08/2014 در 14:00

  یعنی در این 100 سال فقط مصدق خدمت کرد و رضا شاه ومحمد رضا شاه وسایل سیاسی بعداز مشروطه خاین هستند آنچنان رضا خان را توصیف میکنی که گویا نوه چنگیز بوده ویرانی آباد مثل سوییس راخراوب کرده تو که به ادبیات توده ای ایراد میگیری داری از آن استفاده میکنی. نسل من نسل الله قبل از انقلاب ابله و ساده نیست که این اراجیف را باور کند

 4. Saeedporsa 18/08/2016 در 05:03

  چند روز پیش کلمه‌ی اعتیاد رو گوگل کردم. پیشنهادهای گوگل بعد از نوشتن اعتیاد، اعتیاد به حقارت بود و بعد اعتیاد به مواد مخدر. ایرانی‌ها بیشتر اعتیاد به حقارت سرچ کرده بودن. شوکه شدم. برام معنی دقیقی نداشت سرچ کردن ترکیب اعتیاد حقارت. بیشتر به یک کنایه‌ی تاریخی شبیه بود تا آمار سرچ. ممنون از یادداشت گویا و قابل تأمل‌ت بابت تحقیرشدگی تاریخی ایرانی‌ها. حالا با اعتیاد به حقارت، چه بعدی پیدا می‌کنه بحث؟ یعنی اگر از تحقیرشدگی به اعتیاد به حقارت رسیده باشن باید چه خاکی به ر ریخت؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: